STADSMANI

I Lgr11 kan man läsa följande:
"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tilsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Det handlar alltså om entreprenöriellt lärande, något det pratas mycket om i dagens skola. Det är precis det som Stadsmani handlar om.
Målsättning
Målsättningen för arbetet med Stadsmani är att eleverna ska få kunskap och kännedom om hur ett samhälle är uppbyggt, och om vilka delar som krävs för att det ska fungera. De får ta ansvar för att staden klarar sig så bra som möjligt. De lär sig arbeta själva, och i grupp, och fatta gemensamma beslut. De lär sig se konsekvenserna av ett visst handlande, och att agera därefter. Förutom ovanstående så kan man som lärare även lägga in lektioner om vattnets kretslopp, reningsverkets funktion, miljö, olika energikällor, areaberäkning, procenträkning och mycket mer under arbetets gång. Eftersom arbetet med Stadsmani skapar ett enormt engagemang finns också viljan att ta till sig den kunskap som behövs för att kunna gå vidare med arbetet. Det är dock inte tvunget att eleverna behärskar dessa moment för att kunna arbeta med Stadsmani.
Vad är Stadsmani?
Stadsmani är ett tematiskt, ämnesövergripande läromedel där eleverna i grupp får bygga en egen stad. Byggandet sker dels via www.stadsmani.se, dels praktiskt med träklossar på en träplatta i klassrummet.
Varje grupp får en summa pengar att använda för att bygga upp sin stad, i övrigt är arbetet helt förutsättningslöst.
Meningen är att eleverna själva, utan hjälp från lärare, ska komma på vad som behövs i deras stad och lära sig av eventuella misstag under arbetets gång. Det är processen fram till slutprodukten som är lärande. Under arbetets gång kommer fiktiva invånare att uppmärksamma gruppen på problem som har uppstått i staden, sedan är det upp till eleverna att tänka ut lösningar på problemen. Dessa meddelande från invånarna kommer automatiskt varje gång eleverna loggar in på sin sida.
Stadsmani
Vi rekommenderar att man är 4-5 elever per stad för att få maximal behållning.
Ett arbetspass med Stadsmani bör vara 40-60 minuter långt. Det är helt valfritt hur många arbetspass i veckan man lägger på Stadsmani, arbetet är inte avhängigt av ett visst antal pass per vecka. Ena veckan kanske man lägger fem arbetspass medan man nästa vecka bara lägger ett. Det är också valfritt hur länge man vill fortsätta med Stadsmani, man känner själv av när det är dags att sluta. Vi rekommenderar dock åtminstone 15-20 arbetspass. Den enda begränsningen vad gäller arbetspassen är att man inte kan göra två arbetspass samma dag, eftersom eleverna då inte hinner få respons från invånarna mellan passen. Man kan inte heller arbeta med Stadsmani på kvällar eller helger.
Även om eleverna måste använda dator under varje arbetspass så bedrivs ändå den största delen av arbetet vid sidan om datorn, såsom planering och utsmyckning av staden på plattan. Därför räcker det med en dator per klass för att arbeta med Stadsmani.
Staden byggs upp i klassrummet för att eleverna ska få en bättre överblick.
Arbetsgång
Varje arbetspass med Stadsmani börjar med att eleverna loggar in på sin sida på www.stadsmani.se och skriver ut sin huvudsida. På huvudsidan finner eleverna information om vad de har i sin stad, hur mycket pengar de har kvar, och hur många invånare de har i staden. De har också sedan förra arbetspasset fått ett par kommentarer från stadens invånare, oftast någon form av klagomål som kan ge eleverna tips om vad som saknas i staden. På denna utskrift finns allt som eleverna behöver veta för att kunna sätta sig ner i gruppen och diskutera igenom vad som behöver göras i staden.
När eleverna har bestämt sig för vad de vill köpa till sin stad så går de till datorn och loggar in igen. På beställningssidan skriver de in vad de vill köpa och när de har bekräftat köpet får de ett kvitto att skriva ut. På kvittot står det vilka byggnader de har köpt och vilken storlek på träklossar som motsvarar de köpta byggnaderna. Kvittot byts mot klossar hos läraren och sedan är det dags för stadsplanering. Eleverna avslutar nu arbetspasset med att måla klossarna och klistra på dem på sin träplatta.
Ett startpaket innehåller träplattor, klossar och inloggningsuppgifter till fem städer (räcker till ca 20-25 elever). Den utförliga manualen förbereder dig som lärare på de frågeställningar som kommer att dyka upp under arbetets gång, vattnets kretslopp, energiförsörjning och areaberäkning för att bara nämna några.

Besök Stadsmani på www.stadsmani.se
eller
se artikel om Stadsmani i Helsingborgs Dagblad här
samt artikeln i Smålandsposten här.
Priser och innehåll


Copyright 2019